Tak for stemmerne

Kenneth Bøjler Andersen

Mange tak for den store opbakning jeg har fået fra såvel familie, venner, virksomheder og Konservative Studenter og De Konservative I Århus.

Det rakte til 133 stemmer, og dem er jeg glad for og stolt over. Det skal bestemt ikke være nogen hemmelighed, at vi arbejdede mod et betydeligt højere stemmeantal, men sådan skulle det som bekendt ikke gå.

Vi har sammen uddelt 27.000 pjecer og løbesedler, 2.500 flyers, uddelt 450 flasker vand, hængt 250 plakter op på gaderne andre 150 rundt omkring på Universitetet og andre steder. Der er udsendt 176 breve til venner og bekendte og endelig har vi fået god og positiv presseomtale i såvel JP-Århus, Stiften, MetroXpress, Paragraf, Campus, Urban og i radioen.

Som kaptajn på dette projekt gælder som for et hvilken som helst andet båd, at man kan udstikke kursen, sætte og trimme sejlene og holde moralen hos mandskalbet i top, men bølgerne er man ikke herre over.

Endnu en gang mange tak for indsatsen og den store opbakning.

Med venlig hilsen
Kenneth Bøjler Andersen
6. suppleant til Byrådet i Århus Kommune


Fremskridtet må ikke ødelægge Uniparken

3. November 2005

Efter at jeg selv, formanden for Kollegianerrådet og Kollegiernes forretningsfører har deltaget i borgermødet omkring letbaneforslaget på Randersvej/Nørrebrogade er flere områder blevet klarlagt og en del bekymringer på vegne af Kollegierne i Universitetsparken blevet sat i perspektiv. Der er imidlertid stadig enkelte områder, hvor der må arbejdes for en fornuftig løsning af kommende støjproblemer.

Indledningsvist så vi, som repræsentanter for kollegianere der bor i Universitetsparken og som alle studerer på Aarhus Universitetet, med en vis skepsis på den planlagte inddragelse af et endnu uklart antal meter Universitetspark, ligesom den planlagte udvidelse af vejbanerne er bekymrende pga. den tunge trafik, som allerede på nuværende tidspunkt er til gene for de knapt et hundrede kollegianere der har værelser ud mod Nørrebrogade. Inddragelsen betyder, at trafikken kommer endnu tættere på og, at rækken af kastanjetræer, som hidtil har taget noget af støjen, vil blive fjernet.

Kollegierne i Universitetsparken har som institution ingen kommentar til det evt. stigende behov for udvidelse af den kollektive trafik, men understrejer behovet for en anden om end mere pladsbesparende lydafskærmning end kastanjetræerne.

Det langsigtede projekt med en letbane er visionært og der er for mig ingen tvivl om, at man i fremtiden vil spørge sig selv, hvordan byen havde klaret sig uden så længe. En yderligere fordel, som specielt byens mange studenter kommer til at drage nytte af, bliver de forbedrede transportmuligheder dels mellem de forskellige uddannelsesinstitutioner og dels mellem disse og midtbyen og Studenterhus Århus, som jeg tror, kommer til at få et gevaldigt løft i besøgstallet.

Endelig bliver transportmulighederne til Midtjyllands største arbejdsplads – når Sygehuset i Skejby er fuldt udbygget – fra hele oplandet betydeligt forbedret.

Som jeg ser det, alt sammen fornuftige og gode grunde til, at hensynet til almenvellet kan begrunde en ekspropriation af noget af Universitetsparken; bare ikke betingelsesløst.

Som Konservativ byrådskandidat mener jeg, vi er nødt til at forholde os til en øget trafik mængde og ikke mindst den uheldige kombination af, at trafikken kommer tættere på og de naturlige læhegn må falde. Derfor er vi forpligtet til, at undersøge mulighederne for støjdæmpning med læmure af naturmaterialer, som ved ringvejen, eller fx af glas.

Dette må i øvrigt gøre sig gældende for alle de berørte matrikler og beboere på begge sider af Randersvej/Nørrebrogade.

Vækst giver liv og arbejdspladser

3. November 2005

Århus har de bedste muligheder for vækst og udvikling; De skal udnyttes. Gennem byens mange uddannelsesinstitutioner, dens centrale placering og med en af nordens største havne, har vi de bedste muligheder for at tiltrække virksomheder, der rækker ud over kommunens grænser. Der ligger bl.a. en mulighed for at tiltrække virksomhederne gennem øgede investeringer i infrastrukturen i form af havn, veje, jernbaner/letbaner, ét stort transportcenter og endelig en integreret international lufthavn.

Århus skal tiltrække og fastholde en dygtig og vidende arbejdsstyrke, som gør, at virksomhederne vælger at placere sig hér frem for andre steder.

For at fastholde arbejdsstyrken og dermed sikre virksomhederne de bedste vilkår for rekruttering af den rigtige arbejdskraft, må vi fastholde pasningstilbudene og gøre dem mere fleksible, styrke de kulturelle tilbud og arbejde for flere boliger i kommunen.

I dette øjeblik er der ca. 1000 boliger under projektering i midtbyen og alt hvad der er af byggegrunde bliver revet væk. Dette er med til at sikre et stigende skattegrundlag i kommunen, men det er ikke nok. Vi skal arbejde for øget bosætning og flere borgere i byen.

Og endelig skal vi forbedre vilkårene for de frie erhverv, hvis indsats er grundlaget for samfundets velstand. Både de store virksomheder og de små (den enkelte handlende eller håndværker) skal have lov til at være her uden konstant at blive generet af samfundet gennem nye regler, skatter og bureaukrati.